Kampaaniatingimused ja reeglid – Veendumus

Kampaaniatingimused ja reeglid

  • ÜLDTINGIMUSED

1.1. Kampaaniat korraldab AS Tallinna Vesi, registreeritud asukoht Tallinn, Ädala 10, registrikood 10257326 (edaspidi: Korraldaja).

  • KONKURSIL OSALEMINE

2.1. Konkurss “Veendumus” (edaspidi: Kampaania) toimub ajavahemikul 01.04-06.06.2021 (edaspidi: Konkursi periood).

2.2. Tegemist Eesti Vabariigis toimuva konkursiga, kuhu on osalema oodatud kõik Tallinna Vee teeninduspiirkonna koolide ehk Tallinna linna, Maardu, Harku ja Saue linna 6.-12. klassi õpilased.

2.3. Konkursile saavad perioodil 01.04 kuni 15.04.2021 kell 23:59 www.veendumus.ee registreerimisvormi kaudu registreeruda kuni kolmeliikmelised võistkonnas, kes on sisestanud enda andmed korrektselt (tiimi nimi, tiimiliikmete nimed, tiimiliikmete kool(id), tiimiliikmete klass(id), tiimi kontakt e-mail). Ühes tiimis võivad olla eri koolide ja klasside õpilased. Registreerunutele saadetakse edasised osalemise juhised kontakt e-mailile. 

2.4. Konkursil osalemiseks peavad tiimid järgima e-mailile saadetud juhiseid lähteülesande ja konkursitöö vormistamise osas. Esitatud tööd võivad olla nii eesti- kui ka venekeelsed. Iseseisev konkursitööde valmistamise periood on 16.04 – 06.05.2021.

2.5. Konkursitööd esitatakse hiljemalt 06.05 kell 23:59 koos tiimi nimega e-mailile info@veendumus.ee

2.6. Konkursitöö saatmisega kinnitavad tiimiliikmed, et on töö autorid ning annavad nõusoleku avaldada oma tiimi liikmete nimed ja saadetud võistlustöö meedias ilma selle eest tasu maksmata ning vastavat kokkulepet sõlmimata.

  • HINDAMINE 

3.1. Žüriiliikmeteks on konkursi mentorid ja juhendajad Anne Vetik, Lauri Pedaja,  Rainer Olbri ja Tallinna Vee esindaja Laura Korjus. Žüriiliikmete antud häältel on lõpptulemusest 50% osakaal.

3.2. Lisaks žüriiliikmetele hindavad võidutöid avalikult Facebooki ja Instagrami kasutajad, kellel on võimalus “Joo kraanivett” Facebooki ja Instagrami lehel näha kõiki konkursitöid ning anda neile reageering (like, love, care jm). Hääletamise periood on 10.05 – 16.05.2021. Hääled loetakse kokku 17.05 kell 12:00. Rahva antud häältel on lõpptulemusest 50% osakaal. 

3.3. Konkursi võitjateks on žürii- ja rahvahääletusel enim hääli kokku saanud töö.

Korraldaja annab välja auhinna kolmele võidutiimile ja võtab võitjatega personaalselt ühendust tiimi kontakt e-maili kaudu perioodil 18.05 – 21.05.2021.

3.4. Korraldajal on õigus avaldada valitud konkursitööd Tallinna linna erinevatel välimeedia pindadel, meedias, sotsiaalmeedias ja muudes Korraldaja poolt valitud kanalites.

  • AUHINNAD

4.1. Konkursi võitnud kolme võidutiimi iga liige saab auhinnaks iPhone Airpods 2 juhtmevabad kõrvaklapid koos laadimiskarbiga. Auhinnad saadetakse võitjate soovitud pakiautomaati hiljemalt 06.06.2021.

4.2. Konkursi teiseks auhinnaks on võitnud tiimide konkursitööde avalikustamine Tallinnas eri välimeedia pindadel ja Tallinna Vesi sotsiaalmeediakanalites perioodil 24.05 – 06.06.2021. 

4.3. Lisavõimalusena aitab Konkursi korraldaja kuni kolmele kõige enam tiime registreerinud koolile rajada joogiveefontäänid hõlbustamaks kraanivee tarbimist. Konkursi korraldaja kaasfinatseerib kooli kohta ühe joogiveefontääni rajamist summas 1000 eurot. Joogiveefontääni rajamisega seonduva lepib Konkursi korraldaja võitnud koolidega kokku eraldi. Joogiveefontääni rajamise tingimuseks on, et sellele lisatakse Konkursi korraldaja logo.

4.4. Auhindu ei asendata ega hüvitata võitjale rahas.

  • MUUD TINGIMUSED

5.1. Osaleja kinnitab, et on teadlik et Konkursil osaledes töötleb Korraldaja tema isikuandmeid. Konkursi raames enda isikuandmete edastamisega annab Osaleja Korraldajale nõusoleku töödelda tema isikuandmeid kampaania läbiviimiseks, võitja väljaselgitamiseks, võitja väljakuulutamiseks ja avalikustamiseks, Kampaania auhinna kohale toimetamiseks ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks. Muul otstarbel isikuandmeid ei kasutata.

5.2. Isikuandmeid säilitatakse 3 kuud alates kampaania võitja väljaselgitamisest.

5.3. Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja võitjale üle andmata, teavitades sellest Kampaanias osalejaid koheselt Kampaania veebilehe vahendusel.

5.4. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

5.5. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega “Konkurss Veendumus” hiljemalt 06.06.2021 e-mailile info@veendumus.ee. AS Tallinna Vesi lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.